A A A

13.09.2015 Cattery De'Trojans

Zarząd EKKR informuje, że hodowla De'Trojans nie jest hodowlą zarejestrowaną w EKKR i bezprawnie na jej stronie internetowej  figuruje logotyp naszego klubu.

 

The Board EKKR indicates that cattery De'Trojans is not registered in our club. Cattery De'Trojans illegally uses on its website logo EKKR.