A A A
 • Mrs. Jaana Jyrkinen (FI)
  Mrs. Jaana Jyrkinen (FI)
 • Mr. Philippe de Guerny Ventura (FR)
  Mr. Philippe de Guerny Ventura (FR)
 • Mr.Youssef Khaled (CZ)
  Mr.Youssef Khaled (CZ)
 • Mr. Gianfranco Mantovani (IT)
  Mr. Gianfranco Mantovani (IT)
 • Mr. Yan Roca Folch (FR)
  Mr. Yan Roca Folch (FR)

45 i 46 Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych (1/2 grudnia 2018)

ELITARNY KLUB KOTA RASOWEGO

zaprasza na

45 i 46 MIĘDZYNARODOWĄ WYSTAWĘ KOTÓW RASOWYCH

 DATA WYSTAWY:
01-02  grudnia 2018 r.
 

MIEJSCE WYSTAWY:
Hala  Sportowa
ul. Strumykowa 21
Warszawa (Białołęka)

 

BEZPŁATNY PARKING PRZED HALĄ

 

JAK DOJECHAĆ
Autobus: 211ZAPROSZENI SĘDZIOWIE:

Jaana Jyrkinen

Finlandia

kat. I, II, III, IV

Philippe de Guerny Ventura  

Francja

kat. II, III

Youssef Khaled

Czechy

kat. I, II

Gianfranco Mantovani

Włochy

kat. I, II, III, IV

Yan Roca Folch

Francja

kat. I, II, III, IV

Uwaga: Zastrzegamy sobie prawo zmiany w składzie sędziowskim.

 

 UCZNIOWIE SĘDZIOWSCY:

Wioletta Buss (PL) – kat. I i II

Paula Damartini (AR) - kat. III i IV

Dorota Szadurska (PL) - kat. I i II
 

SZEF STEWARDÓW:

Małgorzata Wójciuk - email:gosiaw104@interia.pl

 

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

18 listopada 2018 r. lub wyczerpania miejsc.

Uwaga: po terminie 18 listopada 2018 r. nie ma możliwości:

 • wycofania kota z wystawy,
 • zamiany kota w katalogu.

 

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia kotów przyjmowane są:

·         on-line http://ekkr.miau.pl/

·         w wyjątkowych sytuacjach na e-mail: irena.nalewaj@felispolonia.eu
(wystawcy zgłaszający kota  przez e-mail powinni upewnić się, czy zgłoszenie wpłynęło).

·         Zgłoszenie kota on-line lub przesłanie zgłoszenia e-mailem jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez zgłaszającego na przetwarzanie i publikację danych osobowych  przez organizatora wystawy - Elitarny Klub Kota Rasowego zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.(Dz. U. Nr 133, poz.883). Dane osobowe zostaną opublikowane w katalogu wystawy.

 

SEKTORY WYSTAWOWE

 

·         Klatki dla zgłoszonych kotów przygotowane będą w sektorach.

·         Wystawcy sami dokonują wyboru sektora i klatki/klatek zgodnie z liczbą zgłoszonych kotów. Przypominamy, że na każdego kota przysługuje pojedyncza klatka o wymiarach 60x55x65 chyba, że została dokonana dopłata za podwójną klatkę.

·         Obowiązkiem wystawcy, jest zawieszenie na klatce numeru katalogowego kota/kotów (numery katalogowe z zawieszkami znajdować się będą w kopertach z dokumentami wystawy).

 

OCENA KOTÓW

 

·         Kot podczas oceny prezentowany jest przez właściciela.

·         Nie będą uwzględniane sugestie właścicieli co do wyboru sędziego (w przypadku kiedy kot był już oceniany w danej klasie przez danego sędziego i uzyskał już od niego certyfikat, właściciel zwraca się do sędziego o kontrasygnatę innego, uprawionego sędziego).

 

ZMIANA KLASY:

 

Przypominamy, że „W przypadku zmiany klasy w czasie wystawy, istnieje obowiązek przedstawienia w sekretariacie wystawy oryginałów dyplomów i kart ocen uprawniających do zmiany klasy”.

 

OPŁATY ZA WYSTAWĘ:

 

Wpłaty za wystawę można dokonać bez prowizji kartą VISA, MasterCard, Maestro oraz szybkim przelewem elektronicznym za pośrednictwem PAYU podczas dokonywania rejestracji kota na wystawę  lub tradycyjnym przelewem na konto EKKR do dnia 19 listopada 2018 r.
IDEA BANK nr rachunku: 37 1950 0001 2006 3464 6187 0002
W tytule należy wpisać imię i nazwisko wystawcy oraz imię i przydomek kota                        
Opłata dodatkowa za wpłatę na wystawie: 50zł

UWAGA: Wszystkie koty ujęte w katalogu podlegają opłacie wystawowej, nawet w przypadku absencji (art. 1.15 Regulaminu wystawowego FIFe).

CZŁONKOWIE FPL I INNYCH  FEDERACJI

Klasa

1 dzień

2 dni

Kot (klasa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,)

100 PLN

170 PLN

Kot domowy, gość wystawy, weteran  (klasa 14,15 i 17)

70 PLN

110 PLN

Miot (min. 3 kociaki - klasa 16)

150 PLN

250 PLN

Dopłata za podwójną klatkę

50 PLN

100 PLN

Ustalenie koloru (kl.13b)

50 PLN

-

OPŁATY ZA WYSTAWĘ DLA CZŁONKÓW EKKR

Klasa

1 dzień

2 dni

Kot (klasa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,)

80 PLN

150 PLN

Kot domowy, gość wystawy, weteran  (klasa 14, 15 i 17)

60

100

Miot (min. 3 kociaki - klasa 16)

150

250

Dopłata za podwójną klatkę

50 PLN

100 PLN

Ustalenie koloru (kl.13b)

0

-

ZNIŻKI DLA CZŁONKÓW EKKR OBOWIĄZUJĄ WYŁĄCZNIE PRZY DOKONANIU WPŁATY W TERMINIE (do 19 listopada 2018 r.) I MAJĄCYCH OPŁACONE SKŁADKI  ZA  ROK 2018 .

 

ZASADY UCZESTNICTWA W WYSTAWIE

·         Na wystawie obowiązuje Regulamin wystawowy FIFe oraz przepisy Federacji Felis Polonia.

·         Na terenie wystawy mogą przebywać tylko koty, które ukończyły 4 miesiące życia (Reg. wystawowy FIFe 3.3), są umieszczone w katalogu (Reg. wystawowy FIFe 1.15b) i przeszły pozytywnie kontrolę weterynaryjną.

·         Niedozwolona jest sprzedaż kotów podczas trwania wystawy. Wystawcy sprzedający kocięta na terenie wystawy zostaną z niej usunięci, a kotom zostanie wpisana absencja (również w przypadku gdy kot zostanie już oceniony).

·         Na wystawę przyjmowane są koty domowe tylko wykastrowane z odpowiednią adnotacją w książeczce zdrowia lub paszporcie.

·          Decyzja sędziów jest ostateczna i niepodważalna. (Reg. wystawowy FIFe 6.13).

·         Ocena kota odbywa się tylko w wyznaczonym czasie.

·         Przez cały czas trwania wystawy koty muszą przebywać w wyznaczonych, udekorowanych klatkach pod opieką Wystawcy, aż do jej oficjalnego zakończenia. (Reg. wystawowy FIFe 1.15 c).

·          Koty zostają umieszczone w ponumerowanych klatkach. Zmiana numeru klatki lub przeniesienie  kota do innej klatki spowoduje wycofanie kota z wystawy. (Reg. wystawowy FIFe 3.7).

   Zabrania się - pod karą wykluczenia z wystawy - zamykać klatki z użyciem kłódek  (Reg. wystawowy FIFe 3.7).

·         Dla każdego kota zgłoszonego na wystawę przysługuje klatka o wymiarach ok. 60x55x65, dla miotu przysługuje podwójna klatka o wymiarach ok. 120x60x65. Klatki nie mają pełnego dna tylko siatkę.

·         Dyplomy będą wydawane w sobotę o godz.17.30 w niedzielę o 17.00. Do odebrania dyplomu niezbędny jest identyfikator z numerem kota, który otrzymają Państwo podczas rejestracji.

 

WYSTAWCOM ZAPEWNIAMY:

·         profesjonalną opiekę medyczną

·         katering

 

PROGRAM WYSTAWY

 

SOBOTA

 

NIEDZIELA

7.30 - 9.00

Rejestracja i kontrola weterynaryjna

8.00 - 9.00

9.00 - 9.15

Ustalenie i korekta koloru

9.00 - 9.15

9.30

Otwarcie wystawy

9.30

9.30 - 14.30

Oceny kotów

9.30-14.30

16.30 - 18.30

Oddzielny BEST IN SHOW kociąt 7 – 10

-

-

BEST IN SHOW

16.00 – 17.30

ok. 18.30

Zamknięcie wystawy

ok. 17.30

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w programie wystawy.

 

BEST IN SHOW

 W sobotę (1 grudnia) planowany jest oddzielny BIS  kociąt  7 – 10 (zostanie przyznany  tytuł  BOB I kittten 7 - 10) (wyboru dokonają wszyscy sędziowie allbreed)

BIS kociąt 7 – 10 zostanie przeprowadzony w przypadku, kiedy na wystawę zostaną zgłoszone kocięta z wszystkich kategorii. Jeśli warunek ten nie zostanie spełniony, odbędzie się SPECIAL SHOW kociąt 7 – 10.

 

WARUNKI WETERYNARYJNE:

·         Koty uczestniczące w wystawie muszą być zachipowane (dotyczy także miotów), zdrowe, wolne od chorób zakaźnych i pasożytniczych.

·         Wystawca musi posiadać dla każdego kota książeczkę zdrowia lub paszport.

·         Wystawca musi posiadać świadectwo  lekarskie stwierdzające, że na 3 dni przed wystawą kot nie zdradzał klinicznych objawów chorób zakaźnych i pasożytniczych.

·         Obowiązkowe są szczepienia przeciwko katarowi kociemu i panleukopenii dokonane nie wcześniej niż 2 lata (730 dni) i nie później niż 21 dni przed wystawą.

·         Od wystawców z terenu Rzeczypospolitej Polskiej nie jest wymagane szczepienie kotów przeciwko wściekliźnie.

·         Szczepienie przeciwko wściekliźnie wymagane jest wyłącznie od kotów pochodzących  z innych krajów UE niż Polska i krajów trzecich.

·         Koty białe, muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o stanie słuchu. Obowiązuje test Bayera. (Reg. wystawowy FIFe 3.5).

·         Wystawiane koty muszą mieć skrócone pazurki. (Reg. wystawowy FIFe 3.4).

Jeśli w trakcie przyjmowania kota na wystawę, bądź w trakcie wystawy, lekarz weterynarii stwierdzi objawy chorobowe u kota, taki kot razem z innymi kotami należącymi do danego wystawcy, zostaje natychmiast usunięty z hali wystawowej. (Reg. wystawowy FIFe 3.

 

STOISKA HANDLOWE:

Chętnych do wystawienia stoiska handlowego lub promocyjnego, prosimy o zgłaszanie się do Pawła Filewskiego na e-mail: klub.ekkr@gmail.com / Tel. 783 306 595

 

Pytania w sprawie wystawy: klub.ekkr@gmail.com
Tel. , 783 306 595, 535 225 103