A A A

NOWA FORMA PREZENTACJI KOTÓW PODCZAS OCENY NA WYSTAWIE EKKR

SZANOWNI HODOWCY,

 

 Uprzejmie informujemy, że wychodząc naprzeciw OCZEKIWANIOM HODOWCÓW - aby na wystawach dążyć do zachowania  MAKSYMALNEJ ANONIMOWOŚCI ocenianych kotów -  na najbliższej wystawie EKKR, która odbędzie się 28/29 listopada 2015 r. w ARENIE URSYNÓW, Warszawa, ul. Pileckiego 122,  prezentacja kotów podczas oceny, odbędzie się według procedury opisanej w art. 6.7.2 pkt a Regulaminu Wystawowego FIFe.

 

Polega ona na tym, że kot na wszystkich etapach oceny, jest prezentowany sędziemu przez stewarda, a nie przez jego właściciela.

 

Dotyczy to:                                                       

             - oceny opisowej kota z ustaleniem lokaty

 - porównania kotów  do  BIV

 - nominacji kotów do BIS

             - finału czyli  BIS

 

Mamy nadzieję, że zastosowanie powyższego wariantu, służyć będzie z jednej strony maksymalnej obiektywizacji oceny, z drugiej zaś uatrakcyjni sam system oceniania.

 

Podczas oceny indywidualnej kota, sędzia będzie kierował swoją opinię - nie jak dotychczas najczęściej bywało - wyłącznie do właściciela kota, ale do zgromadzonych przed ringiem osób: hodowców i zwiedzających.

Ring będzie zamknięty dla hodowców oraz zwiedzających na wszystkich etapach ocen.

 

Informujemy także, że w związku z wprowadzeniem opisanego wyżej sposobu prezentacji kotów podczas oceny, zaangażowana została większa liczba stewardów. Do prezentacji kotów, wybrani zostali doświadczeni i sprawdzeni stewardzi.

 

 Wprowadzając zmianę w formule oceniania kotów na naszej - wystawie liczymy na to - że  znajdzie ona uznanie wśród  Hodowców i jednocześnie uatrakcyjnią naszą imprezę.

 

Powyższa zmiana, będzie także pełnić rolę edukacyjną.  Umożliwienie  zwiedzającym obserwowanie  oceniania kotów, pozwoli im zdobyć wiedzę na temat eksterieru poszczególnych ras, która może być przydatna przy ewentualnym zakupie kota danej rasy.

 

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy na wystawę.

Do miłego zobaczenia.

 

Zarząd EKKR