market trends publish to a good deal of famous brand there are a number, high quality clone rolex yacht master mens rolex calibre 2836 2813 m116688 0002 automatic is one of them.wholesale all brand 1:1 cheap YIDI Max Vape.

opłaty

o klubie » opłaty

Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów EKKR hodowca jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za dokumenty w momencie składnia stosownego wniosku. Brak opłaty w chwili składania wniosku do realizacji skutkuje wstrzymaniem wysyłki do Biura Rodowodowego FPL do momentu otrzymania potwierdzenia dokonania zapłaty. W przypadku składnia wniosku drogą pocztową lub elektroniczną przesyłka powinna zawierać potwierdzenie dokonania opłaty. W przypadku osobistego składania wniosku opłata następuje na bieżąco. Wpłaty można dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy EKKR.

NOWY NR KONTA BANKOWEGO

mBank

05 1140 2004 0000 3102 8355 4504

Dokonując przelewu na konto prosimy o szczegółowy opis przelewu czego dotyczy, wpisując w miejscu tytułu wpłaty ciąg znaków podanych w tabelce.

nazwa kwota tytułem

SKŁADKI W ROKU 2024 r.

-  składka roczna (płatność do 31.03.2024)
- przyjęci w I kwartale
- przyjęci w II kwartale
- przyjęci w III kwartale
- przyjęci w IV kwartale
- rodzinna (dla kolejnej osoby pod tym samym adresem)

- wpisowe (zlikwidowane)

120 PLN

120 PLN

90 PLN
60 PLN
30 PLN
50%

0 PLN


 

Rodowód:
- 5-cio pokoleniowy
- poprawka rodowodu z winy hodowcy
- duplikat rodowodu
- rodowód z nieregulaminowego miotu

- rejestracja kotów


40 PLN
40 PLN
35 PLN
200 PLN

bezpłatna


rodowody miot ... hodowla ...
poprawka rodowodu
duplikat rodowodu
rodowody nieregulaminowe
Dyplom 25 PLN dyplom
Transfer 70 PLN transfer
Nostryfikacja (wklejka do rodowodu) 50 PLN nostryfikacja wklejka
Nostryfikacja (nowy rodowód z logo FPL i FIFe) 70 PLN nostryfikacja nowy
Przydomek hodowlany 230 PLN przydomek
Wizytówka na stronie EKKR na życzenie hodowcy bezpłatnie  
Rozeta CH/PR 20 PLN rozeta CH/PR
Rozeta IC/IP 25 PLN rozeta IC/IP
Rozeta GIC/GIP 30 PLN rozeta GIC/GIP
Rozeta SC/SP, JW, DSM, DM, DVM bezpłatnie  

PRZESYŁKA KURIERSKA:
 

21 PLN  

 

Facebook