A A A

Hodowle zarejestrowane w EKKR.

Każdy członek EKKR może wystąpić o umieszczenie informacji o swojej hodowli. Zgłoszenia proszę kierować na adres klubu klub.ekkr@gmail.com  według wzoru:

NAZWA HODOWLI

NAZWISKO I IMIĘ HODOWCY

TELEFON

E-MAIL