wystawy

Zapraszamy na kolejną wystawę EKKR, która odbędzie się 22 -23 lutego 2020 r. w Warszawie w Hali Widowiskowo Spoortowej "ARENA URSYNÓW" ul. Pileckiego 122

KOT NA WYSTAWIE - INFORMACJE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Jest wiele organizacji na świecie zrzeszających miłośników kotów np.: FIFe, CFA, GCCF, TICA, WCF. Różnią się one między sobą strukturą organizacyjną, zasadami przyznawania  tytułów, organizacją wystaw i oraz przepisami dotyczącymi zatwierdzania nowych  ras i ich odmian. Poniżej przedstawiamy  zasady obowiązujące na wystawach  organizowanych pod patronatem FIFe, ponieważ EKKR  jest właśnie członkiem  tej organizacji.
Udział w wystawach dla początkujących hodowców może być sytuacją stresującą, spowodowaną tym, że  najpierw trzeba spełnić wymogi uczestnictwa w wystawie, które określa je organizator. Natomiast  na samej wystawie koty występują w różnych klasach i grupach kolorystycznych, ocena ich jest wieloetapowa i na początku to wszystko może wydawać się dość skomplikowane.
Koty na wystawach oceniane są według wzorca rasy (każda rasa ma swój wzorzec). Wzorzec to opis "idealnego kota" danej rasy. Warto, aby każdy wystawca znał wzorzec swojej rasy, bowiem jej znajomość pozwala zrozumieć ocenę kota przez sędziego.
Aby kot mógł brać udział w wystawach, jego właściciel musi być członkiem jednego z klubów felinologicznych, a kot w nim zarejestrowany. Kot uczestniczący w wystawie organizowanej pod patronatem FIFe,  mogą być wystawiane od 4 miesiąca życia.
Wykaz wystaw organizowanych w Polsce znaleźć można na stronie FPL, a za granicą na stronie FIFe.
Na wystawę w Polsce zgłasza się kota  elektronicznie (on-line). Po zamknięciu zgłoszeń na daną wystawę, jej sekretariat  zwraca się do klubu - do którego należy wystawca - o potwierdzenie jego przynależności  oraz rejestrację w nim kotów zgłoszonych na wystawę.
Opłatę za udział w wystawie - w zależności od klubu - wnosi się przelewem, przekazem lub dokonuje się  na miejscu, ale wtedy jest ona nieco wyższa. Średni koszt uczestnictwa kota w wystawie w Polsce waha się od 80 do 100 zł za jeden dzień, czasami oferowane są zniżki dla wystawców, którzy  zgłaszają więcej niż jednego kota.
Na wystawy zagraniczne koty zgłaszane są elektronicznie  lub na formularzu zgłoszeniowym (Zgłoszenie na wystawę – druk). Wystawca zobowiązany jest poinformować klub macierzysty o zgłoszeniu kota na wystawę zagraniczną, ponieważ klub występuje do FPL o potwierdzenie organizatorowi wystawy przynależności wystawcy do danego klubu/FPL/FIFe (EKKR/FPL/FIFE).
Zgłaszając kota  na wystawę potrzebujemy kilka niezbędnych dokumentów. Jakie wymagane są dokumenty ustala organizator wystawy, dlatego wcześniej należy się zapoznać ze szczegółową informacją na temat organizacji wystawy przez dany klub (wymagania w tym zakresie mogą być różne).

Najczęściej wymaganymi dokumentami na wystawach w Polsce są:

  • książeczka zdrowia lub paszport z aktualnymi szczepieniami (obowiązkowe są szczepienia przeciw panleukopenii dokonane nie później niż 2 lata i nie wcześniej niż 21 dni przed wystawą),
  • aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie (w Polsce o tym, czy wymagane jest zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie decyduje Powiatowy Lekarz Weterynarii pełniący nadzór weterynaryjny nad daną wystawą, natomiast wymagane jest ono na wszystkich wystawach zagranicznych).
  • aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia kota wydane przez lekarza weterynarii (nie wcześniej niż trzy dni przed wystawą),
  • dowód opłaty uczestnictwa w wystawie,
  • koty białe muszą mieć dodatkowo zaświadczenie lekarskie o stanie słuchu.

Jeśli planujemy wyjazd z kotem na wystawę zagraniczną, będziemy potrzebować dla naszego pupila obowiązkowo paszport.
Uczestnictwo w wystawie rozpoczyna się od kontroli weterynaryjnej. Ponieważ wymogi weterynaryjne mogą być różne na poszczególnych wystawach, dlatego należy wcześniej zapoznać się z nimi na stronie internetowej organizatora wystawy.
Koty z objawami chorobowymi eliminowane są z uczestnictwa w wystawie.
Po pozytywnym przejściu kontroli weterynaryjnej udajmy się do stanowiska organizatora, gdzie otrzymujemy katalog wystawy oraz kopertę z numerami katalogowymi zgłoszonych kotów (kota). Numer katalogowy kota zabieramy na ring oceny kotów.

UWAGA! Bardzo ważne jest sprawdzenie w katalogu danych kota biorącego udział w wystawie: tzn.: imię, płeć, data urodzenia, rasa, kolor, klasa wystawowa. Jeśli nastąpiła pomyłka, należy ją  przed rozpoczęciem oceniania zgłosić  w sekretariacie w celu dokonania korekty na karcie oceny.

Po kontroli weterynaryjnej i odebraniu dokumentów udajemy się na halę,  na której znajdują się sektory z  klatkami wystawowymi przeznaczonymi dla wystawianych kotów.
Zdarza się tak,  że klatki są ponumerowane przez organizatora i wówczas należy odszukać  klatkę przeznaczoną dla naszego kota.
Jeśli klatki nie są ponumerowane, wtedy wybieramy sobie dowolną klatkę i zawieszamy na niej numer katalogowy naszego kota (z koperty) od strony widzów. Jako wystawca sami przygotowujemy klatkę, tak aby kot czuł się w niej jak najlepiej. Klatka  w Polsce przeznaczona dla jednego kota ma najczęściej  wymiary: 65x65x60cm. Na wystawach istnieje możliwość otrzymania podwójnej klatki  za dodatkową opłatą (ok. 50 zł.). Podwójna klatka ma wymiary  65x65x120. Na wystawach organizatorzy dopuszczają też posiadanie własnej klatki. Do wystroju klatki potrzebne są zasłonki (nie przeźroczyste), które służą do oddzielania sąsiadujących kotów od siebie, tak aby nie miały kontaktu wzrokowego. Potrzebne są dwie  zasłonki o wymiarach; 65 x 65 (mocowanie dowolne: gumka, ściągacz). Potrzebny jest materiał do wyłożenia spodu klatki. Powinien to być sztywny materiał np. dywanik, wykładzina podłogowa, wykładzina łazienkowa). Można również do klatki włożyć budkę, zawiesić hamak po to, aby kot czuł się w niej jak najlepiej. Pamiętać musimy, że dla kota pierwsza wystawa to duże wyzwanie, nowe miejsce, hałas, wiele zapachów, co jest dla niego nową sytuacją, dlatego musimy postępować tak, aby zapewnić mu komfort i poczucie bezpieczeństwa. Warto ścianę klatki od strony zwiedzających zabezpieczyć przeźroczystą pleksi lub folią, która powstrzyma oglądających, a zwłaszcza dzieci od wkładania palców do kota. Na wyposażeniu musimy mieć miseczkę na świeżą wodę i jedzenie oraz kuwetę. Koty na wystawach występują w czterech  kategoriach. Od 01.01.2016 r. obowiązuje nowy podział ras na kategorie.

Przyporządkowanie ras do kategorii można zobaczyć tutaj.

Wykaz kotów, ocenianych przez poszczególnych sędziów, jest wywieszany przed rozpoczęciem wystawy przy stolikach sędziów lub na ścianach hali. Trzeba poszukać, kto sędziuje koty w danej kategorii, klasie i w kolorze. Ocenę zaczyna się od kotów w najwyższej klasie - najpierw dorosłe, potem młodzież i maluchy - kolejność oceny jest taka, jak w katalogu. Kiedy przyjdzie kolej oceniania naszego kota, numer naszego kota wyświetli się na tablicy lub steward przez mikrofon wywoła nasz numer. Kota do oceny (do ringu) przynosi właściciel i najczęściej to on prezentuje go sędziemu. Ocena odbywa się na stoliku, ważne jest, aby zwierzę było spokojne, dało się obejrzeć i ładnie się prezentowało. Do oceny zabieramy numerek kota, który otrzymaliśmy w kopercie.

Koty są oceniane na podstawie standardu rasy wyznaczonej przez organizację, która organizuje daną wystawę. Sędzia ogląda kota i swoje uwagi o jego dobrych i złych cechach wpisuje do karty oceny. Opisuje: typ, głowę, oczy, futro, ogon, kondycję oraz wpisuje ocenę, lokatę i ewentualnie tytuł. Ocenę wraz z dyplomem wystawca otrzymuje pod koniec wystawy. Ocena sędziego jest niepodważalna i nie podlega dyskusji.

Na wystawach koty mogą otrzymywać następujące oceny:

ocena doskonała - Ex
ocena bardzo dobra - SG / VG
ocena dobra - G

Lokaty 1, 2, 3, 4 przyznawane są dla pierwszych czterech kotów w jednej odmianie barwnej, klasie i tej samej płci bez względu na ocenę.

O certyfikaty koty rywalizują w swoich grupach kolorystycznych i klasach. Przyznawane są oddzielnie kotkom i kocurom. Koty oceniane są w różnych klasach (tabelka poniżej). Tylko jeden najlepszy dorosły kot i kotka w danej klasie może uzyskać ocenę doskonałą z pierwszą lokatą (Ex 1) i certyfikat uprawniający do uzyskania tytułu (Champion, International Champion itd.)

Kocięta w wieku 4 -10 miesięcy otrzymują tylko oceny (Ex, SG itd.) bez certyfikatu i są szeregowane 1,2,3,4 od najlepszego. Miotom i weteranom przyznawane są miejsca I, II, III, VI.

Jeśli w danym kolorze lub grupie są min. 3 koty, niezależnie od wieku i płci, sędzia wybiera najlepszego kota i przyznaje mu tytuł Best in Variety (BIV), czyli najlepszego w kolorze lub rasie, bardzo ceniony przez hodowców.

Wybór kotów do finału, nazywanego Best in Show jest nieco bardziej skomplikowany. Odbywa się najczęściej po zakończeniu oceny wszystkich kotów albo po zakończeniu oceny kotów danej kategorii. Sędzia może wybrać z ocenianych kotów danej kategorii jednego przedstawiciela i przedstawicielkę w każdej klasie wiekowej. Porównuje więc koty kilku ras np.  w kategorii III brytyjskie, burmskie i bengalskie, a w kategorii II np. maine coony, syberyjskie i norweskie leśne. Nominacja do Best in Show (BIS) jest dużym i bardzo cenionym wyróżnieniem. Może się więc zdarzyć, że kota trzeba będzie nosić do sędziego 3 razy, dlatego trzeba dość uważnie obserwować tablicę z numerami lub słuchać komunikatów przekazywanych przez stewardów i nie przegapić przywołania kota do sędziego.

Po nominacjach następuje przerwa. Po przerwie odbywa się finał czyli BEST in SHOW. Wszystkie nominowane koty zaproszone są na ring, tam umieszczone w klatkach i prezentowane przez stewardów. W danej kategorii konkurują ze sobą koty różnych ras. Zespół sędziów wybiera najlepszych przedstawicieli grupy (kotki, kocury, młodzież 7-10, kociaki 4 -7, mioty, kastraty i weterany), które otrzymują tytuł Best in Show. Potem w zależności od systemu wystawy najlepsze koty danej kategorii walczą między sobą o tytuł Best in Category lub Best of Best (najpiękniejszego kota wystawy).

Karty ocen i dyplomy wydawane są pod koniec wystawy, trzeba dokładnie sprawdzić czy nie ma żadnego błędu i ewentualne pomyłki zgłosić od razu do organizatora, bo po wystawie będzie już za późno.

Klasy wystawowe i certyfikaty:
01 - Klasa Europejskich Championów (EC) - Ocena honorowa HP
od 01 stycznia 2009 roku tytuł EC zamieniono na SC
01 - Klasa Supreme Championów (SC) - Ocena honorowa HP
od 01 stycznia 2009 roku tytuł EP zamieniono na SP
02 - Klasa Europejskich Premiorów (EP) - Ocena honorowa HP
02 - Klasa Supreme Premiorów (SP) - Ocena honorowa HP
03 - Klasa Grand International Champion (GIC) - Certyfikat na EC "CACE"
04 - Klasa Grand International Premior (GIP) - Certyfikat na EP "CAPE"
05 - Klasa International Champion (IC) - Certyfikat na GIC "CAGCIB"
06 - Klasa International Premior (IP) - Certyfikat na GIP "CAGPIB"
07 - Klasa Championów (CH) - Certyfikat na IC "CACIB"
08 - Klasa Premiorów (PR) - Certyfikat na IP "CAPIB"
09 - Klasa otwarta - Certyfikat na CH "CAC"
10 - Klasa Kastratów - Certyfikat na PR "CAP"
Klasa 09 i 10 dla kotów powyżej 10-ciu miesięcy nie posiadających tytułów.
11 - Klasa ( 7-10 m-cy) - młodzież
12 - Klasa ( 4-7 m-cy) - kocięta
14 - Klasa kotów domowych
16 - Klasa weteranów
17 - Klasa miotów (minimum 3 kociaki)

Inne oznaczenia i skróty na wystawie:
- Ohne / without / % - bez certyfikatu
- BIV / BOV - najlepszy kot w kolorze / rasie
- Nom BIS - nominacja do BEST IN SHOW
- BIS - BEST IN SHOW
- BOS - BEST IN SHOW OPP. SEX
- BIC - BEST IN CATEGORY
- BOB - BEST OF BEST
- DYSQ. - dyskwalifikacja
- ABS - absencja, nieobecność

CH (Champion) - Aby zdobyć tytuł Champion lub Premior, kot musi uzyskać trzy certyfikaty CAC (Certifikat d’Aptitude Championat) lub CAP (Certifikat d’Aptitude Premier) od trzech różnych sędziów na trzech wystawach międzynarodowych lub krajowych organizowanych pod auspicjami FIFe. Aby otrzymac certyfikat CAC lub CAP kot musi uzyskać co najmniej 93 punkty.

IC (International Champion) - Aby uzyskać tytuł International Champion lub International Premior, kot musi zdobyć trzy certyfikaty CACIB (Certifikat d’Aptitude Championat International Beaute) lub CAPIB (Certifikat d’Aptitude Premier International Beaute) od trzech różnych sędziów w dwóch różnych krajach na wystawach międzynarodowych organizowanych pod auspicjami FIFe. Po zdobyciu dwóch certyfikatów CACIB lub CAPIB w tym samym kraju, kot musi zdobyć trzeci certyfikat CACIB lub CAPIB w innym kraju. Aby otrzymać certyfikat CACIB lub CAPIB kot musi uzyskać co najmniej 95 punktów.

GIC (Grand International Champion) - są dwa sposoby aby kot mógł uzyskać tytuł Grand International Champion (GIC) lub Grand International Premior (GIP),

  1. kot musi zdobyć sześć certyfikatów CAGCIB (Certifikat d’Aptitude Grand Championat International) lub CAGPIB (Certifikat d’Aptitude Grand Premier International) od co najmniej trzech różnych sędziów, w co najmniej trzech różnych krajach podczas sześciu międzynarodowych wystaw FIFe. W tym samym kraju kot może uzyskać co najmniej 4 certyfikaty CAGCIB lub GAGPIB.
  2. kot musi zdobyć osiem certyfikatów CAGCIB (Certifikat d’Aptitude Grand Championat International) lub CAGPIB (Certifikat d’Aptitude Grand Premier International) od co najmnie czterech różnych sędziów w dwóch różnych krajach, podczas 8 wystaw międzynarodowych FIFe. W tym samym kraju można zdobyć maksymalnie siedem certyfikatów CAGCIB lub CAGPIB.

SC/SP (Supreme Champion/Supreme Premier) – są dwa sposoby aby kot mógł uzyskać tytuł Supreme Champion  lub Supreme Premier.

  1. kot musi zdobyć dziewięć certyfikatów CACS lub CACS) od co najmnie trzech różnych sędziów, w co najmniej trzech różnych krajach, podczas 9 międynarodowych wystawach FIFe. W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 7 certyfikatów CACS lub CAPS.
  2. kot musi zdobyć jedenaście certyfikatów CACS lub CAPS od co najmnie sześciu różnych sędziów, w co najmnie dwóch różnych krajach, podczas 11 międzynarodowych wystaw FIFe. W tym samym kraju można uzyskać maksymalnie 10 certfikatów CACS lub CAPS.

Autor: Martyna Paturalska-Wrotecka
teks zaczerpnięty ze strony hodowli kotów brytyjskich NILFGAARD*PL (kopiowanie możliwe tylko za zgodą autora i po umieszczeniu linku do strony hodowli)

Facebook