dokumenty do pobrania

o klubie » dokumenty do pobrania

druk - DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
Deklaracja musi być podpisana własnoręcznie

druk - ZGŁOSZENIE DANYCH OSOBOWYCH DO FPL
Druk należy własnoręcznie podpisać i dołączyć do deklaracji członkowskiej (dokument zostaje przesłany do FPL)

druk - ZGŁOSZENIE DANYCH OSOBOWYCH DO EKKR
Druk należy własnoręcznie podpisać i dołączyć do deklaracji członkowskiej (dokument pozostaje w Klubie EKKR)

druk - KARTA REJESTRACJI KOTA W KLUBIE EKKR
Do karty należy dołączyć skan lub kopię rodowodu kota

druk - WNIOSEK O NOSTRYFIKACJĘ RODOWODU
Wniosek wypełnia się jeśli rodowód wystawiony jest przez inną organizację niż FPL. Rodowód z innej organizacji, który nie ma w oryginale oznaczeń kolorów kodem EMS, musi być przetłumaczony. W takim przypadku należy zawsze dołączyć kopię rodowodu z wpisanymi obok imion kotów kodami EMS.

druk - ZGŁOSZENIE PRZYDOMKA HODOWLANEGO
Prosimy podać we wniosku sześć propozycji nazwy przydomka hodowlanego. Na stronie FIFe (kliknij tutaj) można sprawdzić dostępność zaproponowanych przydomków. Prosimy o przemyślenie nazwy, gdyż zarejestrowanego przydomka hodowlanego nie można zmienić.
Regulamin Rejestracji przydomków FIFe (kliknij tutaj)

LINK DO ELEKTRONICZNEJ KARTY MIOTU

W klubie obowiązuje elektroniczne zgłaszanie miotów, których rodzicami są koty zarejestrowane w bazie ksiąg rodowodowych FPL.

Zgłoszenia miotu dokonuje się za pośrednictwem linku:

https://ssl.felispolonia.eu/dokumenty/kartamiotu.php  

Do rejestracji miotu potrzebne są: nr S/N z rodowodu matki kociąt oraz nr „id” z przydomka hodowlanego.

Przydomek należy wpisać dokładnie tak, jak jest na certyfikacie (nie należy dokonywać zmian miejsc prefiksu/sufiksu *PL).

W elektronicznym dokumencie miotu występują 4 strony:

  1. hodowca,

  2. klub, w którym jest zarejestrowany hodowca,

  3. klub właściciela kocura (ojca kociąt),

  4. Biuro Rodowodowe FPL.

Po wypełnieniu dokumentu wszyscy w/w otrzymują e-maila z informacją o nowej karcie miotu oraz link do niej.
Każda ze stron może dodawać swoje uwagi/komentarze do dokumentu.
Kluby oraz Biuro mogą zaakceptować dokument lub go odrzucić w przypadku niezgodności lub z innych powodów.
Jeśli Klub hodowcy oraz Klub właściciela kocura, zaakceptują dokument, jest on automatycznie kierowany do Biura Rodowodowego FPL do sprawdzenia i wykonania.

W przypadku przynajmniej jednej odmowy proces jest zatrzymany, o czym hodowca jest powiadamiany e-mailem.

 UWAGA !!! W przypadku gdy ojciec miotu jest spoza FPL, proces zgłoszenia miotu przebiega zgodnie z dotychczas obowiązującą procedurą, tzn należy złożyć Dokument miotu zgodnie z dotychczas obowiązującą procedurą: w formie papierowej lub via e-mail do klubu.

LINK DO ELEKTRONICZNEGO ZATWIERDZENIA TYTUŁU

https://ssl.felispolonia.eu/dokumenty/dyplom.php

druk - WNIOSEK O WYSTAWIENIE TRANSFERU
Wniosek o transfer wypełnia się w przypadku sprzedaży kota za granicę do Klubów pod auspicjami FIFe.

druk - ZGŁOSZENIE NA WYSTAWĘ ZAGRANICZNĄ/FIFE SHOW ENTRY
Wystawcy Z Polski na wystawy FPL zgłaszają koty wyłacznie elektronicznie. Wystawcy zagraniczny mogą zgłaszać koty elektronicznie i e-mailem.

druk - KOREKTA DANYCH KOTA W KSIĘDZE RODOWODOWEJ FPL
Wniosek wypełniamy w przypadku zmian danych kota, które mają zostać dokonane w księgach rodowodowych FPL (na przykład zmiana koloru, płci, dodanie numeru chipa). Przy zmianie koloru prosimy dołączyć kopię raportu sędziowskiego otrzymanego na wystawie. Bez tego raportu jest możliwa tylko zmiana koloru dla kota z własnym przydomkiem hodowlanym.

druk - ZGŁOSZENIE DO KONKURSU "SUPER KOT"
Ogólnopolski ranking kotów w danym roku kalendarzowym przeprowadzany zgodnie z Regulaminem Super Kot (kliknij tutaj)

druk - ZGŁOSZENIE DO KONKURSU "TOP STEWARD"
Konkurs dla najbardziej aktywnych stewardów pracujących na międzynarodowych wystawach kotów w danym roku kalendarzowym przeprowadzany zgodnie z Regulaminem Top Steward (kliknij tutaj)

druk - ZAMÓWIENIE KSIĄZECZEK I TECZEK
Do zamówienia należy dołączyć potwierdzenia opłaty za kuriera.


 

Facebook