jak zostać członkiem

o klubie » jak zostać członkiem

Aby zostać członkiem Elitarnego Klubu Kota Rasowego, należy wypełnić:

  • Deklarację członkowską,
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla FPL
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla EKKR

Wyżej  wymienione dokumenty wymagane są w oryginale. Można je dostarczyć  dwoma drogami:

1. Można złożyć w siedzibie Klubu w Warszawie przy ul. Nowolipie 18b.
Klub otwarty jest w oierwszą  środę miesiąca w godz. 17.00 - 19.00. Jak do nas trafić?

2. Wysłać pocztą na adres korespondencyjny Klubu:
Elitarny Klub Kota Rasowego
ul. Pod Borem 15/1

05-540  USTANÓW
(Ze względu na nie najlepsze funkcjonowanie poczty, radzimy dokumenty hodowlane przysyłać kurierem).

Druki wymienionych dokumentów do pobrania poniżej /wszystkie druki powinny być wypełnione komputerowo/:

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA (własnoręcznie podpisana)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA FPL (Druk należy własnoręcznie podpisać w jednym egzemplarzu i dołączyć do deklaracji członkowskiej. Druk zostaje przesłany do Federacji Felis Polonia)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA EKKR (Druk należy własnoręcznie podpisać w jednym egzemplarzu i dołączyć do deklaracji członkowskiej. Druk pozostaje w Klubie EKKR)

KARTA REJESTRACYJNA KOTA

Uwagi: W przypadku rejestracji kocurów powyżej 10 m-ca życia (które mają być reproduktorami) wymagane jest zaświadczenie lekarza weterynarii stwierdzające, że oba jądra są normalne i zstąpiły do worka mosznowego (Reg. hod. FIFe - 2.2)
W przypadku kotów domowych przy rejestracji wymagana jest jedynie karta rejestracyjna kota.

Jeśli rodowód kota wystawiony jest przez inna organizację niż Polska Federacja Felinologiczna FPL należy wypełnić:

WNIOSEK O NOSTRYFIKACJĘ

Uwagi: Rodowód z innej organizacji niż FIFe podlega nostryfikacji /jego oryginał/. Jeśli w oryginale rodowodu brak oznaczeń kolorów kodem EMS, należy dołączyć kopię rodowodu z wpisanymi odręcznie kodami EMS obok imion kotów.

Chcąc prowadzić hodowle należy wystąpic o:

PRZYDOMEK HODOWLANY

Uwagi: Na wniosku proszę podać sześć propozycji nazwy przydomka. W propozycji nazwy przydomka nie może być użyta nazwa rasy. Propozycje nazwy przydomka na wniosku wpisuje się bez *PL 
Pod tym adresem http://www.fifeweb.org/wp/catnames/cattery.asp można sprawdzić czy nazwa przydomka jest już zarejestrowana w FIFe. Zarejestrowanego przydomka nie ma możliwości zmiany.

UWAGA: Zgodnie z obowiązującymi przepisami FIFe w klubie EKKR nie jest wymagana licencja hodowlana.


O decyzji zarządu o przyjęciu w poczet członków EKKR, kandydat zostanie powiadomiony drogą elektroniczną w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji.

Przyjęcie w poczet członków Klubu następuje po opłaceniu wpisowego i składki członkowskiej.

Zgodnie ze statutem EKKR, członkiem Klubu może zostać osoba, która:

  • zdeklarowała chęć członkostwa w Klubie
  • w pełni akceptuje Statut oraz inne Regulaminy EKKR
  • wniesie wpisowe oraz opłaci składkę obowiązującą w Klubie
  • zostanie przyjęta w poczet członków uchwałą Zarządu EKKR
Facebook